दारू प्या, जरूर प्या! पण…

आताशा कुठे मद्यप्रेमिंचा जीव बाटलीत पडला … कोरोनाशी संघर्ष आता अधिक धैर्यशील झाला… मद्यप्रेमिंना आजपासून मोकळीक मिळणार… अर्थव्यवस्था मजबूत होणार……

Continue Reading →