Can we Stop acting ?

तू प्रेम असल्याचं दाखव नि मी प्रेम नसल्याचं. दोघेही सत्य जाणून आहोत तरीही तुला संथ प्रवाहात दगड टाकायचाय नि माझा…

Continue Reading →

समझौता मोहब्बत का …

तुमने कहाँ मैने सुना….तुमने फिर कहाँ, मैने फिर सुना… ऐसे ही तुम कहते गये, मैं सुनती गयी|मैं सुनती गयी, तुम…

Continue Reading →