ती रात्र ‘माझी’ ठरली …..

धागे गुंततात, उलगडायला वेळ लागतो.एकत्र जोडुन धरायला वेळ लागतो ,की मग उलगडण महत्वाचं वाटत नाही ?असमान आसमंत अटळ होत जातो,…

Continue Reading →