तुला हातचं राखून ठेवायचंय!

तुला शोधू कि सापडून खुश होऊ ?कुठल्या स्वप्नाला आपलं करू ??थोडा त्रास आपण दोघांनी बघितला,पण खुश तुमि याच चक्रात आहोत…

Continue Reading →

गच्चीवरची रोडट्रीप

कधीकधी वाटतं या त्याच त्या आयुष्यात खूप अडकलेय मी. तशी खास कम्प्लेंट नाहीये पण इथे सगळं काही आहे … पण…

Continue Reading →