सौंदर्याचा बाजार !

“मी कुरूप असले तरी मी मनाने सुंदर आहे.” किंवा मग “ती दिसायला सुंदर नाही पण, ती मनाने खूप सुंदर आहे…”…

Continue Reading →