सोबत्याने अमर व्हावं!

सोबत का कुणाची अशी सुटत जाते, मावळतीचा सूर्य प्रकाशाची साथ का सोडतो? नकळत अंधकाराला कारण कुठे, हक्क येतो क्षण सुखाचे…

Continue Reading →

समझौता मोहब्बत का …

तुमने कहाँ मैने सुना….तुमने फिर कहाँ, मैने फिर सुना… ऐसे ही तुम कहते गये, मैं सुनती गयी|मैं सुनती गयी, तुम…

Continue Reading →