मुला, स्वातंत्र्य आणि आई वाट पाहतेय!

आज मी तुला मोबाईल नाही घेऊ दिला. तुला हवा होता तरी मी तो खेचला.तुझ्या रडण्याचा त्रास झाला, परंतु हा त्रास…

Continue Reading →

सोबत्याने अमर व्हावं!

सोबत का कुणाची अशी सुटत जाते, मावळतीचा सूर्य प्रकाशाची साथ का सोडतो? नकळत अंधकाराला कारण कुठे, हक्क येतो क्षण सुखाचे…

Continue Reading →

समझौता मोहब्बत का …

तुमने कहाँ मैने सुना….तुमने फिर कहाँ, मैने फिर सुना… ऐसे ही तुम कहते गये, मैं सुनती गयी|मैं सुनती गयी, तुम…

Continue Reading →