वास्तवातील कविता!

‘आई…’आजपर्यंत जे लिहायला माझं मन तयारच होत नाही, हा एवढा एकच विषय असेल. कारण लिहायला जावं तिथे डोकं काहीच बोलत…

Continue Reading →

मुला, स्वातंत्र्य आणि आई वाट पाहतेय!

आज मी तुला मोबाईल नाही घेऊ दिला. तुला हवा होता तरी मी तो खेचला.तुझ्या रडण्याचा त्रास झाला, परंतु हा त्रास…

Continue Reading →