February 2021

मराठी अस्तित्व!

  • by

संवादात उरली ती मराठी!उदरनिर्वाहासाठी पुरली ती मराठी!अन्, नोकरीसाठी नडली ती मराठी! बालपणापासून महाराष्ट्रात अन् मराठी मातीत जन्मल्यामुळे मराठीची सोबत प्रत्येक टप्प्यावर होती. पण तेव्हा भाषेचा… Read More »मराठी अस्तित्व!

व्हॅलेंटाईन संवाद…

काहीतरी व्हावं नि आपलं आणि एका अनोळखीचे आयुष्यभरासाठी प्रेम जुळावे एवढा योगायोग घडतो का? योगायोगावर माझा विश्वास नाही. कारण आपण नाही, प्रेम” आपल्याला निवडतं!” असं… Read More »व्हॅलेंटाईन संवाद…

प्रेमाचा सुवास!

प्रेमातल्या आकर्षणाच्या स्पर्शाचा जगलेला एक दरवळ घेऊन येते माघारी घरला. दोघांतल्या कैक मौलवी क्षणांचा गुलाब घेऊन येते घरी! एकदा नाही प्रत्येकवेळी हेच करत राहते मी…… Read More »प्रेमाचा सुवास!