March 2021

अलबेल वेळ।

वय असं आहे की आपण जे करतोय ते आपल्याही नकळत सवयीचं म्हणून घडलेलं असतं. कदाचित आपण आजपर्यंत आयुष्याला जे वळण लावलं त्यामुळे हे घडत असेल,… Read More »अलबेल वेळ।

फेमिनिझम शिवी नाही, वास्तव आहे!

तो माझा पहिला वाचक आहे. पहिल्या भेटीच्या वेळी माझ्यातल्या समंजस स्त्रीला पाहून तो आकर्षित झाला होता म्हणे. मला ते इतकं नवल वाटणारं नव्हतं. कारण तरुण,… Read More »फेमिनिझम शिवी नाही, वास्तव आहे!