April 2021

सोल; आत्माचा अर्थ !

  • by

तू आता जगतोय, तो क्षण कसाय?मनातल्या विचारांना त्यात न घेता, तू आता जिथे आहे तो क्षण कसा आहे?विचारांचं झाकण बंद करून फक्त डोळे उघडे ठेवून… Read More »सोल; आत्माचा अर्थ !

बारिश की जाए।

  • by

एकतर्फी, दोन तर्फी, अपूर्ण राहिलेलं, चौकटीत न बसणारं, नाहीतर जगापासून लपून छपून कुणावर प्रेम करताय?….हे वाचल्यावर ज्या व्यक्तीचा चेहरा समोर आला त्याच्यासाठी हे गाणं एकदा… Read More »बारिश की जाए।

प्रेमातले थांबे!

जोडीदारात कायदेशीर आशिक मिळणं कठीण होत जात असावं. जबाबदारी आणि सोबत राहून सगळं करण्याच्या नादात हळूहळू दोघे प्रेमाला बाजूला ठेवून देतात. काळजी आधी की प्रेम?… Read More »प्रेमातले थांबे!