April 2021

कलाकारी प्रेम!

  • by

गळ्यापर्यंत येत जातो त्याचा तो गहिरा चेहरा, गंभीर नजर, त्याचा आवाज, त्याचे शब्द आणि कानात, मनात गुंतून राहते त्याची छबी! पण नजर फक्त उरते त्याचा… Read More »कलाकारी प्रेम!

बुक्षेल्फचा दिखावा!

कोऱ्या करकरीत जागेला सुबक लोखंडी लटकन,  चकचकीत रंगकाम, स्पेशल हायलाईट, श्रीमंत बाजेची कव्हरं असलेलीच पुस्तकं, अशी ठरवून बांधलेली पुस्तकरांग दिखाव्याने शोभून दिसते का …? त्यापेक्षा… Read More »बुक्षेल्फचा दिखावा!

सोल; आत्माचा अर्थ !

  • by

तू आता जगतोय, तो क्षण कसाय?मनातल्या विचारांना त्यात न घेता, तू आता जिथे आहे तो क्षण कसा आहे?विचारांचं झाकण बंद करून फक्त डोळे उघडे ठेवून… Read More »सोल; आत्माचा अर्थ !

बारिश की जाए।

एकतर्फी, दोन तर्फी, अपूर्ण राहिलेलं, चौकटीत न बसणारं, नाहीतर जगापासून लपून छपून कुणावर प्रेम करताय?….हे वाचल्यावर ज्या व्यक्तीचा चेहरा समोर आला त्याच्यासाठी हे गाणं एकदा… Read More »बारिश की जाए।

प्रेमातले थांबे!

जोडीदारात कायदेशीर आशिक मिळणं कठीण होत जात असावं. जबाबदारी आणि सोबत राहून सगळं करण्याच्या नादात हळूहळू दोघे प्रेमाला बाजूला ठेवून देतात. काळजी आधी की प्रेम?… Read More »प्रेमातले थांबे!