November 2021

सात बायकांचा मुक्त झिम्मा!

  • by

मला पण एकदा असं सुटकेस सामानाबाहेर ओसंडून वाहत असताना त्याच्या बोकांडी बसून तिची चैन लावायची आहे. तो ट्रॅवलर बनण्याचा फील घ्यायचाय आणि बेधडक निघायचंय प्रवासाला.… Read More »सात बायकांचा मुक्त झिम्मा!

काळात अडकलेला माणूस…!

  • by

काळात अडकलेला माणूस अधोगतीच्या गाळात रुतून बसतो. कुठेतरी आपल्या बालपणी घडलेल्या सगळ्याच गोष्टींत अडकून राहून चालत नाही. अडकणे वेगळे आणि रमणं वेगळं. जगाबरोबर पुढे चालत… Read More »काळात अडकलेला माणूस…!

जयभीम; न्यायाचा प्रवास!

एकमेकांसाठी जगावं, लढावं आणि मिळून हसावं. स्वप्न पहावीत. खूप स्वप्न… गरिबीत पण साथ द्यावी, श्रीमंत झाल्यावर एकमेकांशी अजून घट्ट गट्टी जमवावी.त्याने तिला राणी बनवायचे स्वप्न… Read More »जयभीम; न्यायाचा प्रवास!

दिवाळी वेगवेगळी, प्रत्येकासाठी!

घरात पाऊल टाकताच आत आपल्या माणसांचा आवाज नसेल तर त्या निर्जीव भिंती एक भीषण देखावा वाटतो… गणपतीत उभारतात तसा अबोल देखावा! या घरातला एक व्यक्ती… Read More »दिवाळी वेगवेगळी, प्रत्येकासाठी!