July 2022

रस्त्यावरचा मोगरा

  • by

पावसाने एक गंध अत्तरात माळला, थेंब थेंब झिरपत मोगरा तिथे जन्मला… किती जोडले संसार, किती झाल्या दाराआड छुप्या शृंगारिक बैठका… किती जोडप्यांच्या प्रेमाची सांधली ती विण… न बोलता… Read More »रस्त्यावरचा मोगरा

नात्यातली गणितं!

  • by

नाती खरंच दूरच असावी. माणसाने गुंतून नाती जपू नये. त्याने काय होतं तर तो स्वतःची स्वप्न मारतो, तडजोडी करतो, मनात नसतं तेही करतो. इतरांना आनंदी… Read More »नात्यातली गणितं!