August 2022

अस्तित्वहीन प्रेम

  • by

तुझा पाठपुरावा करणं जमणार होतं का मला? जळलेल्या राखेतून पुनः जन्मलेला निखारा आहे मी! राखेतल्या धुळीत अस्तित्व मिटवून जगणारी मी नाही. पण जमवलंही असतं सख्या,… Read More »अस्तित्वहीन प्रेम

गुलज़ार: एक स्वप्न

  • by

खूप पूर्वी वाचनात आलं होतं गुलजार म्हणजे फुलांचा बगीचा. गुलजार यांच्या लेखणीने ते खरं केलं. गुलजार हे व्यक्ती नाही भावना आहे, असे मानणारी तरुण पिढी… Read More »गुलज़ार: एक स्वप्न

क्रिमिनल जस्टिस; पिढीची उत्तरं

  • by

सर्वाईवल एवढा एकच पर्याय असेल, त्याबदल्यात आत्महत्या करायची नसेल तर कसं स्वतःला स्वतःच्या कमजोरी विरुद्ध उभं करावं लागतं याची खूप नेटकी जुळवणुक ‘क्रिमिनल जस्टिस’ या… Read More »क्रिमिनल जस्टिस; पिढीची उत्तरं