कॉलेजचं प्रेम …

आज खूप दिवसांनी त्याची आठवण झाली … प्रेम बीम नसावच ते, पण मला तो आवडायचा… 
त्याच्या मित्रांमुळे मला तो आवडायला लागला.
मी बघितलं आणि त्याच्या मित्रांनी मला बघितलं.
इथेच माझे कॉलेजचे दिवस सुरू झाले.
मग मला कुछ कुछ होता है पण आवडला, नि राजा हिंदुस्थानीही आवडला.
कॉलेजमध्ये आपली पण एखादी लव्हस्टोरी असावी म्हणून ते प्रेम होत बहुदा… !

घरचे म्हणता म्हणून लग्नासाठी पोरगा बघावा तसं, त्याचे मित्र आम्हाला चिडवता म्हणून आमची पण लव्हस्टोरी असावी, एवढा साधा आयुष्याचा मोटो होता. म्हणून एकच ध्येय, की त्याच्याबरोबर निदान पुढच्या इयत्तेत जाण्याएवढा अभ्यास करावा. मग त्यात कोणत्याही सरांची बोलणी खावी, अगदी गोड वाटायचं सगळं…
         खरं सांगायचं तर, त्यावेळी ना फेमची भूक, ना रीचनेसची बाडबिस्तर, नाही शाइनिंगची दुकान … त्याने फक्त आहे तसं स्वीकाराव नि त्याच्या मित्रांनी असच जोडीनं चिडवत राहावं इतकंच काय ते वाटायचे. एकवेळेला स्वीकारलं नाही तरी चालेल, पण एकवार त्याने ते गोंडस हसून पहाव इतकंच. वेड होतं ते पुरतं. आजच्या रिचनेसमध्ये मी त्याच्या रिचस्माइलवर मरत होते. आजही ते सगळं आठवून स्वतःला निरागस बावळट म्हणण्याचा चान्स मी सोडत नाही.

हॅहॅहॅ…. तो गॅदरिंगचा दिवस कसा विसरू! … कधी नाही ते साडी घालायचं मनावर घेतल. का ते सांगू नाही शकत. इश्श लाज वगैरे वाटते जरा. अशातच तो भरमसाठ झगा गावभर घेऊन कॉलेजपर्यंत जायचं, ‘वैसे उसके लिए ना सही, लेकिन उसके एक झलक के लिये इतना तो बनता था यार’ … मी छान तयार होऊन गेले. मी सांगते, वायफळ तयार होणं होत ते… टोटल वायफळ ! आयुष्यातला व्यर्थ दिवस.

आमच्या एकतर्फ्या प्रेमाची चर्चा गावभर नसली तरी ग्रूपभर होती. त्यामुळे त्यांना आयता बकरा मिळाला होता…. त्यांच्या चिडवण्याचा मला काडीमात्र फरक पडत नव्हता. फक्त तो का दिसत नाही?, एवढ एकच एक मनात घोळत होतं. कॉलेजमध्ये घुसल्यापासून डोळ्यात फक्त त्याची झलक होती. पण तो दिसायला तयार नव्हता.

तसं कॉलेजच्या दिवसांत ‘आपणही सुंदर दिसु शकतो हे ध्यानीमनीही नव्हतं’. त्याच काळात ती गारव्या हिरव्या रंगाची साडी, ओठांना लाल रंग, चेहऱ्याच्या कातडीला फाउंडेशन वगैरेचा झोलच नव्हता, आपली पौंड्स पावडरच ते तेज जे खुलवायची ते लाजवाब असायचं आपल्या नैसर्गिक त्वचेला कसला धक्का लागायचा नाही. नि ब्लश ? ब्लश हे गालांना लावलं जातं हे आत्ता कळण्याचे दिवस. त्या काळात हा ब्लश आनंदाने सजवायचा तो फक्त आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या हातून. विकत न मिळणारा हा ब्लश भलता मौल्यवान वाटायचा.

हाच ब्लश चेहऱ्यावर येत नव्हता कारण तो अजूनही कॉलेजमध्ये आला नव्हता. की मग आला होता पण मला दिसत नव्हता ? माझी हुरहूर संताप वाढत होता.  शेवटी बळीचा बकरा बनले मी !
माझं गृपमध्ये लक्ष नाही हे बघून मित्रांनी  मला तो येईपर्यंत ‘अलका याग्निकच्या आवाजातल घूंगट की आड से’ कंटिन्यू एकामागे एक प्रोपोगंडा राबवावा तसं ऐकायला लावलं …. न ऐकण्याच्या आविर्भावात असलेली मी मित्रांनी त्याची शपथ दिल्यावर विरघळले होते  आणि त्या रणरणत्या तापत्या उन्हात मी एका परफेक्ट सोलमेटसारखं ते गाणं कानातून रक्त येईपर्यंत ऐकत होते, ऐकत होते, ऐकतच होते! पण मी गाण्याचा एक शब्दही ऐकला नव्हता कारण माझी नजर, कान, डोळे हे फक्त आतुर होते त्याच्यासाठी. तरी तो दिसला नाही.  ते सहा मिनटाचं गाणं तो दिसेपर्यंत कमीतकमी सहा-सात वेळा मी ऐकलं असेल, तेव्हा कळलं किती दुख त्या चित्रपटातल्या नटीला झालं असेल जेव्हा तिच्य शृंगारानंतर तिच्या प्रियकराने तिला पाहिलं नसेल … पण मी मुलगी असुन मी लवकर आवरून आले याला का इतका वेळ लागतोय?. माझी स्वतःवर आणि त्या झग्यावर प्रचंड चीडचिड होत होती आणि गेस व्हॉट फायनली तो दिसला नि यांनी ‘जब तक ना पडे आशिक़ की नजर’ म्हणून इशारा केला.. आणि चक्क या कॉलेजच्या एका वर्षाच्या नजरानजरमध्ये पहिल्यांदा तो हसला, मला विश्वास बसेना तो हसला होता. आयेहाय….! ते हसणं, त्याचे ते ओठ जे मला बघून हसले होते, आणि ते डोळे मला बघून दुजोरा देत होते की ‘तु हे माझ्यासाठी केलं आहेस आणि मला ते कतल-ए- नजर’ आवडलं आहे….  वूओवssssss माझा आनंदच कमी होत नव्हता.  काय गुदगुल्या होत होत्या म्हणून सांगू, गालावरचा तो ब्लश तर ओसंडून वाहत होता. बिकाउ ब्लश असता तर या ब्लशपुढे उडून गेला असता. हा मौल्यवान होता! 

गोष्ट एवढ्यावरच थांबली नव्हती, तो हसलाही आणि थोड्यावेळाने मित्रांबरोबर त्याने पुढे जाऊन पुन्हा एकवार वळून मागे बघितले होते त्याने . मला त्याला ओरडावंस वाटत होतं की ‘ वेडाये का तू ? ऐसे देखकरही मार डालोगे तुम’.अहाहाsss अलका याग्निक मानवली होती. माझं सर्वांग त्याच्या त्या ‘फिरसे मुडकर देखना तुम्हारा रास आ रहा हैं हमें, युं ऐसेही देखा करो ना हमें’ म्हणत त्याचं स्वागत करत होती. …. मी खूsssssप खूप खुश होते.
           माझं साडीप्रकरण गाजलं होतं.  ते आजही मन शाहळून जातं … त्याचा तेवढाच एक फोटो मेमरीमध्ये कॅप्चर झाला जो आजही कुठली अलमारी उघडून बघावा नाही लागत. आठवण आली की समोर माझ्या तो फोटो येउन ठाकतो.
 त्यानंतर बारावी झाली, कॉलेज संपलं, ती निरागसता ते प्रेम नावाचं व्यसनही सुटलं. या मोठ्या गोष्टींच्या गर्तेत ते ऊनही विसरले नि अलका याग्निकलासुद्धा. आठवणीत होतं फक्त त्याचं गोंडस हसणं  ..बस्स ती पहिली नि शेवटची स्टेप स्वतःच्या प्रेमासाठी आणि प्रेमाच्या तसल्लीसाठी. !
अशावेळी वर्तमानात डोकावून पाहिलं की वाटतं, कुठलं प्रेम करतात आजकालची ही सात-आठवीची मुलं …?

मला आठवतंय, ना त्याचा हात हातात घेतला, ना हिमतीनं त्याच्या डोळ्यात कधी पाहिलं. उलट त्याला पाहून ब्लश करणं नि लाजणं हाच प्रेमातला नाजूकपणा होता, जीवंतपणा होता!

ऊप्स ती केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स लॅब.. ते  विसरले तर कॉलेज आणि तो पूर्ण होईलच कसा  ? याची तर मज्जाच वेगळी असायची. त्याने मला वर नजर करुन पहावं म्हणून निमित्त करत आम्ही रोज उशीरा पोहोचायचो नि कितीतरी वेळ सरांची तीच ती बोलनीही खायचो. सर तिकडे बोलत बसायचे मी इकडे डोळ्यांचे चोचले पुरवायचे… कित्ती गोड चिडायचे ते सर …. आणि तेवढं करुनही सरांच मन भरायचं नाही ते आमच्या बॅच वेगवेगळ्या करायला जायचे. ये जुदाई मै भला होणे देती. मी बंड करून उठायचे नि म्हणायचे ‘ त्या लॅबमध्ये बर्नर, माचीसपेटी नाहीये सर, मॅडमने इकडेच पाठवलंय’ आणि एवढ्या धाडसाने त्याच्याच बॅचमधे प्रॅक्टिकलला बसायचे. प्यार धाडस देता हैं कुछ भी करने का … आणि हेच धाडस करत नजर मैत्रीणीशी भिडवत त्याच्याकडे हात करत बर्नरसाठी माचीस त्याच्याकडेच मागायची. नजरेला गुस्ताखी करण्याची संधीच द्यायची नाही. त्यामुळे सगळं बोलायचो पण बोलायचोच नाही.  अजब असायचं सगळं काही ….

             हाहाहा तो मराठीचा पेपर …. आज आठवतानासुद्धा कस ताजं वाटतय सगळं, जसं आत्ताच घडलं असावं नि मी चित्रपटात पाहत असावी.  त्याच्याकडे पेपर लिहायला परीक्षा पेपर नव्हता. मित्रांकडे मागितल्यानंतर मलाही मागितली. त्याने पहिल्यांदा काहितरी मागवलं आणि मी त्याला नकार द्यावा हे मला पटत नव्हतं म्हणून मी ‘ आहे  ना… पण बाथरुमला जाऊन येते मग देते.’ म्हणून जी त्या कॉलेज स्टेशनरीत धूम ठोकली ती  माझ्याकडे नाही म्हणून परीक्षा सुरु व्हायचा शेवटच्या मिनिटापर्यंत बाहेर थांबून ती घेतलीच नि ती घेऊनच वरती आले. पण्ण माझं दुर्दैव हे की त्याआधीच त्याला परिक्षा पेपर मिळाल होता पण सुदैव हेच की परिक्षा निरिक्षकाने  पेपरला बसू दिलं. डर नापास व्हायचं नव्हतं रे कधी… दुसऱ्या वर्गात जाऊन बघायला कष्ट लागले असते ना जरा आणि स्वतःच्या वर्गातून त्याला बघण्याची मजाच काही और असायची. म्हणून ही उठाठेव !
          काय एक एक खूळ असायचं त्यावेळी मैत्रीणींच्या सांगण्यावरून नवीन ड्रेस घातला, नवीन हेअरस्टाईल केली की वाटायचं आधी त्याने बघावं एवढी साधी इच्छा आणि आणि आनंद असायचा तेव्हा. नाहीच कधी बघितलं तर थोडस हार्टफेल व्हायचंच यार्र प्यार नहीं था लेकीन एकतर्फा तो था त्यामुळे….’प्रेमात खचून नाय जायच बॉस ‘ हा मंत्रा कॉलेजभर पुरला … पुढल्या दिवशी पुन्हा नवीन प्रयोग नवीन प्रयत्न, ना अहंकार ना ऍटिट्यूड … सगळ कसं एकदम निर्मळ नि हार्मलेस होतं…
           सगळ झालं. आज तीन वर्षे झाली. सगळ्या गोष्टी केल्या. त्याच्या असण्यापासून त्याची अटेंडेन्स लावण्यापर्यंत सगळंपण त्याला ना कधी कळलं, ना मला सांगावस वाटल ….
त्ते म्हणतात ना प्रश्न,भांडण,वाद आणि ब्रेकअप या गोष्टी प्रेम व्यक्त केल्यावर सुरू होतात म्हणून मी कधी बोललेच नाही.

  कारण त्याच्याबरोबर ब्रेकअपच दुख: नव्हत मला, फक्त माझ्या प्रेमाबरोबर मला ब्रेकअप नव्हतं करायच खरंच! जसं होतं तसं मस्त होतं, माझं होतं. यात मी खूश होते प्रचंड! ना अपेक्षा ना भीती. जो जवळच नाही, तो दूर जाण्याची भीती नसते आणि जो हृदयात आहे कित्येक वर्षापासून एकतर्फी प्रेमात, त्याने आपल्याला सोडावं हा लवलेश नसतो ….

“उसने कभी उस नजर से मुझे देखा नही बात अलग है,
लेकिन मे उसे उसी एकतर्फी-नजर से देखुंगी ये भी तेय है ||” या वाक्यातलं समाधान मला जपायचं होतं.
एकच समाधान असेल आयुष्यभर की, हे माझं हक्काच प्रेम ना लग्नानंतर मला आडवं येईल ना आत्ता ….
            फक्त ते दिवस असमंजस, खुळे निरागस आणि खऱ्या प्रेमाचे होते. ते परिकथेचे दिवस गेल्याचं थोडं दुख या समंजस आयुष्याचा ताण आला की मनाच्या कोपऱ्यात कुठेतरी आहे.  अन पहिला दिवस आठवल्यावर त्याचा चंपू तेल लावलेला चेहरा नि सेंड-ऑफच्या दिवशी स्पाईक्स केलेला चेहरा , दोन्ही बिफोर-आफ्टरसारखे आठवतील नि या बिफोर आफ्टरमधला एक अख्खा आठवणींचा जलाशय, त्याच्या हास्याने नि फक्त त्याच्या अस्तित्वाने तुडुंब भरलेला दिसेल … कारण इतर प्रेमाच्या तुलनेत कॉलेजचं प्रेम सांगून सेलिब्रेट करण्याचा विषय असतो…

Please follow and like us:
error

3 thoughts on “कॉलेजचं प्रेम …”

  1. वाह क्या बात.. खूप मस्त लिहिलंय. जाम आवडलं. माझं सुद्धा एका मुलीवर प्रेम होतं; होत ती कॉलेजची नसून आमच्या शेजारच्या कॉलोनीतील होती.. नेहमी प्रमाणे मित्रांबरोबर संध्याकाळी फेरफटका मारताना एक मुलगी समोरून येताना दिसली.. तिच्यात काय जादू होती माहीत नाही ; पण एकदम मनात भरली. दुसऱ्या तिसऱ्या असे बसरे दिवस ती मला एकाच ठिकाणी काही सेकंद दिसायची.. मग मात्र माझं मन सेकंद भर दिसण्यावर खूष नव्हतं. म्हणून मित्रांना सोडून मागेच उभा राहू लागलो. ती यायची; एकदम सरळ चालणं; ती नेहमी एक सारखाच पोशाख घालायची; स्कर्ट आणि टॉप, कधी येलो तर पिंक तर कधी आकाशी टॉप आणि त्याचप्रमाणे स्कर्ट असायचे. तिचं चालणं एखाद्या खेळाडू सारखं होतं. का कोण जाणे ती मला जाम आवडू लागली.. मी तिला सतत दोन वर्ष असाच बघत होतो. कधी हिमंत झालीच नाही कि तिच्याशी बोलावं.. बोलावं बोलणार तरी कसं जिथे मी उभा राहायचो तिथेच तिच्या कॉलोनीचा गेट होता. तिला तर तिला कोण बघतंय, कोण प्रेमात पडलंय माहीतच नव्हतं.. असे दिवस निघून गेले आणि मी आर्मीत जॉईन झालो.. आर्मीची ट्रेनिंग मला खूप त्रासदायक वाटू लागलेली. मला काहीच सुचत नव्हतं काय करू नी काय नको ते. ते इतर मुलं आपापल्या मैत्रीणीना पत्रं लिहत असत.. मला हि वाटू लागलं आपणही पत्रं लिहू या आपल्या मैत्रिणीला.. मैत्रीण कोण जिला मी कधीच दर्शवलं नव्हतं, जिच्याशी मी बोललो नव्हतो… ती मुलगी. नाव माहीत होतं आडनाव माहित केलेलं सगळं तिच्याबद्दल मला माहीत होतं; पण तिला ह्याची भनक नव्हती.. मी पहिले वहिले लव्ह लेटर लिहिले.. तेही पोस्ट कार्डवर 15 पैसा किंमत होती त्याची…… प्रिय ……., I love you. I love you so much. माझं तुझ्यावर प्रेम आहे खूप खूप प्रेम आहे… फक्तं आणि फक्तं तुझाच ABCD. पत्रं लाल डब्यात टाकून दिलं.. असं दररोज सुरु झालं.. रात्रीचं जेवण झालं कि……. आठवू लागायची.. मग पुन्हा तोच मजकूर तोच मायना लिहून खाली ABCD लिहून पत्रं डब्यात टाकलं जायचं… असे बरेच पत्रं कोणाच्या तरी घरी अचानक येत असतील तर त्या मुलीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन घरच्यांकडून कसा असेल हे काही कोणाला समजवायला नको.. तिला खूप विचारलं गेलं असणार कि कोण आहे हा मुलगा, तुला लिहितोय म्हणजे तू त्याला ओळखत असल्याशिवाय; हे शक्य नाही.. पण ती खरंच मला ओळखत नव्हती.. नव्हती पाहिले असेल पण लव्ह लूव्ह पंगा मी करत असेल हे तिला तरी कसं समजेल. पण ह्या सर्व प्रकारात काय कारण होतं माहीत नाही पण तिला खूप त्रास झाला असेल ह्याची खंत वाटतेय..

  2. यारं तू खुप भारी आहेस 💜… कॉलेज च्या आठवणी ताज्या झाल्या सर्व… 🥺असंच लिहीत रहा 💜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *