दिल्लीतून…

  • by

पुण्याची गरमी मागे टाकून आम्ही दिल्लीच्या दिशेने रवाना होत होतो. हळूहळू वेगवेगळ्या राज्यांची हवा अंगाला लागून जात होती…माझ्या मनाची भावनाच कळत नव्हती. कारण चार भिंती… Read More »दिल्लीतून…

सतत कशाच्यातरी शोधात आहे…

  • by

आताच्या घडीला, आमच्या पिढीतली प्रत्येक मुलगा/ मुलगी कशाच्या तरी शोधात आहे. ते शांत दिसले तरी ते शांत राहत नाही, ते रस्त्याने जात असतील तरी शांत… Read More »सतत कशाच्यातरी शोधात आहे…