टेम्पोन

मासिक पाळीत ‘हे’ ही वापरता येऊ शकते?

  • by

 पाळी येण्याचे दिवस जवळ येऊ लागले की मुली आधी त्यांच्या जवळील पर्यायी तत्सम गोष्टींची सोय करू लागतात. सॅनिटरी नॅपकिन्स, कपडा, किंवा टँपाँन्स पुन्हा ऐनवेळी कधीही… Read More »मासिक पाळीत ‘हे’ ही वापरता येऊ शकते?