त्रासदायक परिस्थिती

छपराखालचा पाऊस !

  • by

लहान होते मी, तेव्हा माझ्यासारखाच छपरावरचा पाऊस पत्र्याच्या त्या छतावर ताडताड उड्या मारायचा … खेळायला, बागडायला, दंगा करायला त्याला ही पत्र्याच्या छपराचीच खोली बरी आवडायची…?… Read More »छपराखालचा पाऊस !