पाऊस

त्या रात्री पाऊस होता…

  • by

दिवा माजघरात लावला होता, प्रकाश त्या पारावर पडत होता…त्या पारावरच्या ओट्यावर ते हात तिचे अस्थिर होत होते. त्याचा हात तिच्या हाताच्या एका इंचापासून दूर होता…… Read More »त्या रात्री पाऊस होता…

‘पाऊस’ व्हावं!

  • by

पानगळ होऊ लागली आहे. काळोखाचा रंग गडद होत चालला आहे. पिवळी धूप काळोखाच्या अदृश्य मिठीत गुडूप झाली आहे. नवजात पक्ष्यांची चिवचिवाट ढगांच्या आवाजाशी सलगी करत… Read More »‘पाऊस’ व्हावं!

छपराखालचा पाऊस !

  • by

लहान होते मी, तेव्हा माझ्यासारखाच छपरावरचा पाऊस पत्र्याच्या त्या छतावर ताडताड उड्या मारायचा … खेळायला, बागडायला, दंगा करायला त्याला ही पत्र्याच्या छपराचीच खोली बरी आवडायची…?… Read More »छपराखालचा पाऊस !

चिंब सरी!

  • by

सच़ है येsss बस एक बार मिलतिsss है जिंदगी| करवटेंsss बदलती है पल पल ये जिंदगी……अहाहा… रेडियोवर गाण चालू आणि इकडे ‘याची’ बरसात.. जगातल बेस्ट… Read More »चिंब सरी!