Artist

कलाकारी प्रेम!

  • by

गळ्यापर्यंत येत जातो त्याचा तो गहिरा चेहरा, गंभीर नजर, त्याचा आवाज, त्याचे शब्द आणि कानात, मनात गुंतून राहते त्याची छबी! पण नजर फक्त उरते त्याचा… Read More »कलाकारी प्रेम!