Book reading

बूकशेल्फातलं प्रेम…

  • by

एकदा एका बूकशेल्फातून एक बूक उचललं…पुस्तक जड होतं त्यामुळे हात खाली वाकला गेला.घागर हलकी असेल म्हणून उचलायला जाऊन जसा तो भार त्या हातावर येतो तसंच… Read More »बूकशेल्फातलं प्रेम…

हवं ते मिळे या पुस्तकांमध्ये!

  • by

सध्याची तरुणाई क्षणाला प्रेमात पडून क्षणात ब्रेकअपच्या वळणावर जाणारी आहे. त्यामुळे काहीवेळेला हे ब्रेकअप्स डिप्रेशन, इन्सोम्निया हे आजार या तरूण मनाला ग्रासतात आणि आयुष्य नव्याने… Read More »हवं ते मिळे या पुस्तकांमध्ये!