college time love

कॉलेजचं प्रेम …

आज खूप दिवसांनी त्याची आठवण झाली … प्रेम बीम नसावच ते, पण मला तो आवडायचा… त्याच्या मित्रांमुळे मला तो आवडायला लागला. मी बघितलं आणि त्याच्या मित्रांनी… Read More »कॉलेजचं प्रेम …