Friends matters

मैत्रीचं नातं…

  • by

काही क्षण कित्ती सुंदर असतात ना… म्हणजे सहज गॅलरीमध्ये जाऊन बसावं… थंड वाऱ्याचं येणं असावं… बॅकग्राऊंडला एखादं सुफी गाणं चालू असावं… हातात मोबाईल असावा… एखादा… Read More »मैत्रीचं नातं…