Indian reality

कोरोना: रियालिटी चेक!

  • by

त्याच्या येण्याचं सावट पळवून लावू म्हणता,तुम्हाला जाणवतंय का, हा रियालिटी चेक आहे विकासाचा… तुम्ही आता करताय उपाययोजना,तुमची आता दिसतेय धडपड केवढी,दरवर्षी हजाराच्या घरात चित्रपट, बॅनरबाजी,… Read More »कोरोना: रियालिटी चेक!

छपराखालचा पाऊस !

  • by

लहान होते मी, तेव्हा माझ्यासारखाच छपरावरचा पाऊस पत्र्याच्या त्या छतावर ताडताड उड्या मारायचा … खेळायला, बागडायला, दंगा करायला त्याला ही पत्र्याच्या छपराचीच खोली बरी आवडायची…?… Read More »छपराखालचा पाऊस !