Love in library

बूकशेल्फातलं प्रेम…

  • by

एकदा एका बूकशेल्फातून एक बूक उचललं…पुस्तक जड होतं त्यामुळे हात खाली वाकला गेला.घागर हलकी असेल म्हणून उचलायला जाऊन जसा तो भार त्या हातावर येतो तसंच… Read More »बूकशेल्फातलं प्रेम…