Old people do change

गुलदस्त्यातलं प्रेम …

  • by

जुन्या पेटीत ‘ती’ चिठ्ठी सापडली. यांना जाऊन जवळजवळ ५ वर्षे झाली. आता तर काळ्या टिकलीचीही सवय झाली. मग या अचानक सापडलेल्या तोफ्याचं प्रयोजन काय म्हणायचं… Read More »गुलदस्त्यातलं प्रेम …