Old people love story

पुस्तकावर घडलेलं ते पहिलं चुंबन!

  • by

ऑफिसच्या रोजच्या व्यापात कुठलाच कप्पा पाहायला सुद्धा वेळ नसतो. कपड्यांचा कप्पा मात्र चोख ठेवावाच लागतो, ऑफिससाठी ते एकमेव महत्त्वाचं असतं. प्रेजेंटेबल राहणं वगैरे! काय करतो… Read More »पुस्तकावर घडलेलं ते पहिलं चुंबन!

गुलदस्त्यातलं प्रेम …

  • by

जुन्या पेटीत ‘ती’ चिठ्ठी सापडली. यांना जाऊन जवळजवळ ५ वर्षे झाली. आता तर काळ्या टिकलीचीही सवय झाली. मग या अचानक सापडलेल्या तोफ्याचं प्रयोजन काय म्हणायचं… Read More »गुलदस्त्यातलं प्रेम …