Old people survive

गुलदस्त्यातलं प्रेम …

  • by

जुन्या पेटीत ‘ती’ चिठ्ठी सापडली. यांना जाऊन जवळजवळ ५ वर्षे झाली. आता तर काळ्या टिकलीचीही सवय झाली. मग या अचानक सापडलेल्या तोफ्याचं प्रयोजन काय म्हणायचं… Read More »गुलदस्त्यातलं प्रेम …

सोबत्याने अमर व्हावं!

सोबत का कुणाची अशी सुटत जाते, मावळतीचा सूर्य प्रकाशाची साथ का सोडतो? नकळत अंधकाराला कारण कुठे, हक्क येतो क्षण सुखाचे सुटतात त्याच्याच आठवणीत! तो मरतो,… Read More »सोबत्याने अमर व्हावं!