Sushant Singh Rajput death because of depression

प्रयत्न स्व हत्येचा !

एकटेपणाचा मोह असतो, ते व्यसन करू नका… नाहीतर एक दिवस स्वतःच स्वतःचा इतका तिरस्कार करू लागाल की स्वतःचाच जीव घ्याल ! सुचत नाही कधी कधी…… Read More »प्रयत्न स्व हत्येचा !