Tight slap to patriarchy

थप्पड; घरेलु विचारसरणीला!

लेखन फेमिनिस्ट वाटण्याची शक्यता. स्वतःच्या समजदारीवर वाचणे! मानवी आयुष्यात एक मर्यादा संपली की तो दुसरी गाठू लागतो. कारण मर्यादा लांघणे म्हणजे अडवेंचर! कसं? तर अशा… Read More »थप्पड; घरेलु विचारसरणीला!