Veronica decides to die

हवं ते मिळे या पुस्तकांमध्ये!

  • by

सध्याची तरुणाई क्षणाला प्रेमात पडून क्षणात ब्रेकअपच्या वळणावर जाणारी आहे. त्यामुळे काहीवेळेला हे ब्रेकअप्स डिप्रेशन, इन्सोम्निया हे आजार या तरूण मनाला ग्रासतात आणि आयुष्य नव्याने… Read More »हवं ते मिळे या पुस्तकांमध्ये!