woman empowerment

फेमिनिझम शिवी नाही, वास्तव आहे!

तो माझा पहिला वाचक आहे. पहिल्या भेटीच्या वेळी माझ्यातल्या समंजस स्त्रीला पाहून तो आकर्षित झाला होता म्हणे. मला ते इतकं नवल वाटणारं नव्हतं. कारण तरुण,… Read More »फेमिनिझम शिवी नाही, वास्तव आहे!

कम्फर्टझोनमधून बाहेर पड…!

  • by

मादक आहेस, मोहक आहेस, सेक्शुअल ऑब्जेक्ट आहेस…तू सुंदर आहे, तू रेखीव आहे, कोरीवही आहे… दुय्यम.पूर्ण आहेस, स्पष्ट आहेस, आत्मविश्वासू आहे हे प्रथम! सौंदर्यापलीकडे ‘जे छान आहे… Read More »कम्फर्टझोनमधून बाहेर पड…!